Kyrklig begravning

En kyrklig begravning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller en jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum efter sista psalmen medan vid jordbegravning sker avskedet i slutet av akten, vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns även utrymme för ytterligare musik eller solosång. Så här ser ordningen ut för en kyrklig begravning

 • Klockringning
 • Orgelmusik
 • Ev. solosång
 • Psalm
 • Griftetal
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avsked
 • Välsignelsen
 • Ev. solosång
 • Orgelmusik
 • Klockringning

 

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning finns ingen bestämd ordning. Ceremonin innehåller ofta musik, tal och diktläsning. En borgerlig begravning äger oftast rum i ett kapell eller annan lokal utan religiösa symboler. Alla kan välja en borgerlig begravning även om man tillhör kyrkan. Varje borgerlig begravning planeras av familjen tillsammans med en borgerlig officiant så att ceremonin blir personlig och unik.

Kistor

Kistor är ett väldigt personligt val. Det finns inget rätt eller fel när man väljer kista. För det mesta vill man att kistan på något sätt ska spegla den avlidnes liv och person. Valmöjligheterna är stora.

Urnor

Om man planerar en kremation av den avlidne, behöver man även se ut en urna. Förutom om man väljer minneslund, då behövs ingen urna.

Dödsannons

Dödsannonsen är det traditionella sättet för de närmast anhöriga att kungöra dödsfallet. Där kan man också inbjuda till begravningen och ev. minnesstund.

Vi hjälper Dig att utforma annonsen. Vi har förslag på verser och symboler. Du kan också själv utarbeta ett förslag till dödsannons. Meddela oss när du gjort det, så kan vi sedan tillsammans utveckla det till en färdig annons.
 
Vi kan hjälpa Dig att få annonsen införd i de flesta tidningar. Du får alltid ett korrektur som visar annonsens exakta utformning och pris för resp. tidning. Du kan även få annonsen på familjesidan på internet, då kan släkt och vänner i hela Sverige, ja hela världen, få tillgång till den.

Blommor

Att vara med och planera begravningen är en viktig del i sorgearbetet. Blommor fyller oftast en viktig funktion, de har en förmåga att uttrycka känslor och skapa rogivande stämning. Det kan vara allt från en enkel vacker ros till blommor som täcker hela kistlocket.

Ibland kompletterar man kistdekorationen med en bild av den avlidne och/eller levande ljus placerade på eller vid sidan av kistan. Man kan även ha med föremål som avspeglar den avlidnes yrke eller fritidsintresse. Vi hjälper till med såväl idéer och förslag som det praktiska genomförandet.

 

Musik

Sång och musik väcker ofta både känslor och minnen. Därför är den ett viktigt inslag i begravningsakten, men kan även vara det vid minnesstunden efteråt. 

De flesta församlingar och kyrkor har kyrkomusiker som hjälper till vid val av musik och psalmer, samt spelar under begravningsgudstjänsten. Vill man därutöver ha ytterligare sång och musik, hjälper vi gärna till med att ordna sångsolister och musiker, om ni inte själva har någon i familjen, släkten eller bekantskapskretsen som gärna ställer upp.

Minnesstund

Ofta vill man träffas efter begravningsakten för att minnas den bortgångne på olika sätt, vanligen över en kopp kaffe eller en bit mat. Ibland träffas bara de närmast sörjande och ibland så inbjuder man släkt och vänner att närvara.

Vi kan hjälpa till med att föreslå lokal och förtäring samt sköta alla bokningar. Ofta finns det också personal som sköter dukning, servering och diskning.

Anmälan om deltagande kan ske till oss på begravningsbyrån via vår hemsida, per telefon eller vid besök. Du får då en sammantällning över alla anmälda gäster några dagar före begravningen. Där har vi också antecknat om någon gäst behöver specialkost.